ROT & RUT för markarbete

ROT-avdrag kan göras av privatpersoner på arbeten som innefattar bland annat dränering och underhåll av VA till ett befintligt hus. Arbetet ska utföras på tomten tillhörande den bostaden som du äger.

Markarbetet ska ha anledning till att göra bostadsytan större, eller att försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, el eller fiberanslutning.

RUT-avdrag kan göras för trädfällning och för att fylla upp med jord och återställa mark efter att träd eller buskar tagits bort.

Det är 30 % av arbetskostnaden som det finns möjlighet att göra avdrag för. Alltså inte för material eller resekostnader.

En sammanlagd summa på max 50 000 kronor per person och år kan dras av totalt i ROT- och RUT-avdrag. Är ni två personer som står som ägare på bostaden kan det alltså bli ända upp till 100.000 kr i ROT-avdrag för ert underhållsarbete med marken.

Men hur stort belopp som du får dra av i slutändan beror bland annat på vilka andra avdrag du har gjort tidigare, samt hur mycket inkomstbaserad skatt som du har betalat in under året.

Meddela oss i förväg om du tänkt nyttja ditt ROT-avdrag

Om du beställt ROT- eller RUT-tjänster ska du inte göra ansökan om avdraget själv, utan det gör vi som har utfört arbetet. Vi drar i så fall av en del direkt på din faktura, och du betalar bara 70% av vad arbetet egentligen kostar.

Du som beställare av arbetet bär själv ansvaret för att alla villkor är uppfyllda. Annars har vi rätt debitera dig för hela summan. Tänk på att även meddela oss om du redan nyttjat en del av avdraget så att det blir rätt.

Fullständig information om ROT & RUT

För fullständiga bestämmelser och för att läsa all information om ROT och RUT, vänligen besök Skatteverkets webbplats. Där kan du räkna ut hur mycket avdragen kan bli, och även få information om hur mycket avdrag du har nyttjat i år, och även tidigare år.

Kontakta oss på Markbaronen om du har några frågor om rotavdrag för markarbete.