• Kabelschakt & markanläggning
  • Kabelschakt & markanläggning

Kabelschakt & markanläggning

Markbaronen har kapacitet för markförberedande arbete oavsett projektets omfattning. Vi utför leverans- och kvalitetssäkrade uppdrag åt offentliga beställare och både stora och mindre byggentreprenörer. Vi är ett väletablerat företag inom kabelschakt och markanläggning. Vår bas och vårt huvudkontor är beläget i Lilla Edet men vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Markbaronen lägger grunden för hela projektet

Markbaronen utför totala markentreprenadarbeten inom grundläggning, finplanering, VA och kabelschakt för fiber och el. Vårt arbete uppfyller de krav som finns för konstruktion på samhällsbyggnad och infrastruktur.

Vår första styrka är att vi tänker efter, före

Vi bistår med projektering och utförande, från start till mål. Markbaronen har egna maskinister, mättekniker och en omfattande maskinpark. För de riktigt stora projekten med en snäv tidsplan så har vi styrkan och resurserna både när och där som vi behöver den. Våra effektiva resurser gör också att vi kan erbjuda flexibla lösningar och att vi kan hålla flera projekt igång samtidigt.

Kabelschakt & markanläggning för offentliga byggnader

Kabelschakt och markanläggning kan vara komplicerat i storstäder. Markbaronen har erfarenhet och maskiner som gör det komplicerade möjligt att utföra även i tätbebyggt, hårt trafikerat eller svårtillgängligt område.

Det är inte bara själva grunden och byggnaden som är viktig utan även marken och området intill den. Ett byggprojekt är således inte klart förrän marken är återställd och vi har slutfört en tilltalande finplanering.

Finplanering

Vi på Markbaronen hjälper alla beställare med planeringen av hur den yttre miljön, ovan marken, ska se ut. Vid skolor, offentliga byggnader och fastigheter där många ska bo måste utemiljön rymma planteringar, eventuellt bullerplank, gott om parkeringsplatser och sällskapsytor som bjuder in till hög trivselfaktor. Finplanering innehåller oerhört många moment och därför är det en fördel att anlita oss som utför samtliga delar av markarbetet och som redan har många nöjda uppdragsgivare i vår referensportfölj.

Markbaronen arbetar för både nutiden och framtiden

Vi tar alltid hänsyn till och har alltid stort fokus även på våra kommande generationer, så vi är noga med att följa gällande lagkrav på miljö och utsläpp. Vi har en modern och miljöanpassad maskinpark och vi säkerställer att allt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt, även ur ett miljöperspektiv.

Markbaronen – för kabelschakt & markanläggning över hela Sverige